Protection of personal data

Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,

pokud jste si zakoupil nebo plánujete zakoupit služby u společnosti East - West AERO s.r.o., dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu www.eastwest.aero ?

Správcem osobních údajů je East - West AERO s.r.o.

 1. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

East - West AERO s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese

East - West AERO s.r.o.

Laglerové 1075/4

Ruzyně, 161 00 Praha 6
Tel.: +420 224 210 270; +420 220 115 667
E-mail:info@eastwest.aero
ID datové schránky: z6tvh2a 

 1. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajůEast - West AERO s.r.o.?

East - West AERO s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá.  

 1. Z jakého důvodu zpracovává East - West AERO s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

East - West AERO s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohla plnit svoje povinnosti z uzavřené smlouvy, příp. z toho důvodu, že ji to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále East - West AERO s.r.o. zasílá zákazníkům obchodní sdělení. Toto zpracování osobních údajů provádí na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud s tím zákazník souhlasil ve smlouvě, pořizuje a zveřejňuje East - West AERO s.r.o. jeho fotografie ve svých propagačních materiálech.

Webové stránky East - West AERO s.r.o. využívají ke svému fungování soubory cookies. Uživatelé si mohou v nastavení svého prohlížeče nastavit ukládání cookies do svého zařízení. Toto nastavení je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu.

 1. Předává East - West AERO s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, East - West AERO s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

Za účelem splnění smlouvy předává East - West AERO s.r.o. údaje zákazníků:

 • leteckým dopravcům;
 • hotelům;
 • obchodním partnerům v cílových destinacích;
 • delegátům;
 • obchodním zástupcům.

Ze zákona předává East - West AERO s.r.o. údaje zákazníků:

 • V nezbytném rozsahu Policii ČR

Na základě oprávněného zájmu předává East - West AERO s.r.o. údaje zákazníků:

 • společnostem, které East - West AERO s.r.o. poskytují služby v oblasti IT, např. poskytovateli emailových služeb.

Na základě souhlasu předává East - West AERO s.r.o. údaje uživatelů webových stránek:

 • poskytovateli on-line reklamních služeb společnosti Google LLC a Seznam.cz, a.s., které je zpracovávají na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam (tzv. remarketing a retargeting). 
 1. Předává East - West AERO s.r.oosobní údaje do třetích zemí, tznmimo země EU?

Ano, East - West AERO s.r.o. předává osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek do třetích zemí.

East - West AERO s.r.o. předává osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu do třetí země (hotely, letečtí dopravci, delegáti), pokud se v této zemi uskutečňuje alespoň část služeb. Předání je v tomto případě založeno na článku 49 odst. 1 písm. b) GDPR, tzn. předání je nezbytné pro splnění smlouvy.

East - West AERO s.r.o. předává osobní údaje prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU, zejm. do USA. Údaje jsou předávány na základě:

 • existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework. 
 1. Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že East - West AERO s.r.o. nezpracovává zákonné jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k East - West AERO s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči East - West AERO s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od East - West AERO s.r.o. kdykoliv požadovat, aby 

 • jim umožnil přístup k jejich osobním údajům
 • opravil jejich osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazal jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování. 
 1. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou East - West AERO s.r.o. požádat, aby jim sdělila, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou East - West AERO s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou East - West AERO s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 1. Mohu zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

 1. Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

 1. Do kdy East - West AERO s.r.o. poskytne odpověď?

East - West AERO s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

 1. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech může East - West AERO s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které East - West AERO s.r.o. zpracovává).

 1. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, zpravidla souhlas s pořízením fotografií, pak jej může kdykoli odvolat. Pokud si uživatelé webových stránek nepřejí povolit ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit v prohlížeči. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.