Ваши мечты - наши крылья
  Your dreams - Our wings

Letenky

zpáteční    jednosměrná
Odkud:
Kam:
Datum +/-3 dny
Odlet:
Návrat:
Třída
Dospělí
Mládežník (12 - 23 )
Děti s místem (0 – 11)
Kojenec (0-2)

Sverdlovská (Sverdlovskaja) oblast

www.midural.ru

Vznik:  17. ledna 1934. Administrativním centrem je město Jekatěrinburg.

Území: 194,3 tisíc čtverečních kilometrů.

Počet obyvatel: k 1. lednu 2011 počet obyvatel ve Sverdlovské oblasti činil 4 miliony 307,6 tisíc lidí, z nichž 84% je městská populace a 16% venkovské obyvatelstvo. Počet práceschopných / ekonomicky aktivních/ obyvatel, činil v roce 2012 průměrně 2375 tisíc osob.

V roce 2012 se narodilo  61,4 tisíc děti. Ve srovnání se počet porodů za rok 2011 zvýšil o více než 5,9 %, zatímco počet úmrtí klesl o 1,4 %.

Podle předběžných údajů přirozený přírůstek obyvatel v roce 2012 činil 1,5 tisíc osob. Počet porodů se zvýšil oproti úmrtím o 2,5 %.

Průměrná měsíční mzda ve Sverdlovské oblasti činila v roce 2012 25 023 rublů.

Administrativní a územní rozdělení:

Hlavním městem je  Jekatěrinburg, který patří mezi pět největších měst Ruska a zaujímá vedoucí místo jako centrum v euroasijském prostoru.

Na území Sverdlovské oblasti se nachází 47 měst, 26 dělnických osad městského typu, 1841 venkovských obcí. Místní samospráva vykonává svojí činnost v 94 obcích.

Největší města Sverdlovské oblasti jsou: Jekatěrinburg: 1 milion 411,1 tisíc obyvatel , Nižnij Tagil: 362,5 tisíc obyvatel, Kamensk-Uralskij: 175 tisíc obyvatel, Pěrvouralsk: 150 tisíc obyvatel, Serov: 108 tisíc obyvatel , Asbest: 70,4 tisíc obyvatel.

Převážná část obyvatel je ruské národnosti (88,7 %), Tataři (3,9 %), Ukrajinci (1,8 %), Baškirové (0,9 %), Němci (0,7 %), Marijci (0,7 %), Bělorusové (0,6 %), Udmurdi (0,5 %), Čuvašové (0,3 %), Mordvinci (0,3 %) atd. Průměrná hustota zalidnění  je 23 osob na  1 čtvereční km.

Zeměpis: Sverdlovská oblast se nachází 2000 km východně od Moskvy, na hranici mezi Evropou a Asií, má příznivou zeměpisnou polohu na křižovatce transkontinentální trasy přepravy nerostných  materiálů, zboží, finančních, lidských a informačních zdrojů.

Investiční potenciál: Sverdlovská oblast  dnes, je to obrovsky ekonomicky vyvinuté území Ruska s vysokou úrovní obchodní, kulturní a veřejné činnosti, jedna  z nejperspektivnějších oblastí Ruské federace. Region vykazuje trvalý a stabilní hospodářský růst, je vyšší než celostátní průměr v Rusku

Dle většiny hlavních sociálně ekonomických ukazatelů vývoje zaujímá Sverdlovská oblast   jedno z prvních deseti míst ze všech  regionů  Ruské federace.

Ve Sverdlovské oblasti se vytvářejí podmínky pro sériovou inovační výrobu, upevňuje se vedoucí pozice regionu v rámci Ruska ve vyspělých technologiích a výstavní činnosti. Na konci roku 2010 ve Sverdlovské oblasti vznikla zvláštní ekonomická zóna - „Titanova dolina“ (Titanium Valley), jako čtvrtá v řadě Ruska. Soustřeďuje se na výrobu ropných a plynových zařízení, léčiv, zdravotnických potřeb a vybavení, chemických výrobků. Pracuje se na vytvoření vedoucí prezentace Sverdlovské oblasti a Uralského federálního okruhu jako celku např. konáním Uralského mezinárodního veletrhu průmyslu a inovace "INNOPROM".

Jekatěrinburgu pokračuje výstavba nejmodernějšího výstavního komplexu v Rusku „Jekatěrinburg-Expo, který se stane hlavním místem pro konání největších ruských a mezinárodních veletrhů, výstav a fór. V červnu 2011 zde byla vybudována první řada komplexu. Právě v něm se uskutečnil veletrh průmyslu a inovace „INNOPROM“, jeho poslání se v budoucnosti stane názvem pro celý komplex, jak to navrhl gubernátor Sverdlovské oblasti J. Kujvašev. Objem investic do základního kapitálu na úkor všech finančních zdrojů komplexu v druhé polovině roku 2012 činil 97,4 %  odpovídajícímu období loňského roku.

Mezinárodní aktivity: Sverdlovská oblast si získala důvěryhodnost a uznání na mezinárodní scéně. Právě v hlavním městě Uralu se konaly: v roce 2003, Summit hlav států Ruska a Německa, v červnu 2009, summity hlav států Šanghajského  společenství  pro spolupráci (SCO) a BRIC (Brazílie-Rusko-Indie-Čína), v červenci 2010, mezivládní summit na nejvyšší úrovni  Rusko-Německo a 10 fór "Petersburg dialog“ (Petrohradský dialog). V roce 2011 se v Jekatěrinburgu uskutečnilo „Druhé mezinárodní setkání vysokých vládních představitelů odpovědných  za bezpečnostní otázky", kterého  se zúčastnily delegace z 52 zemí, představujících Rady bezpečnosti, kanceláře prezidentů a předsedů vlád, jakož i Organizace spojených národů.

 Rusko navrhlo hlavní město Uralu Jekatěrinburg  oficiálním pořadatelem světové výstavy "Expo 2020", která se bude konat  pod heslem "Globální inteligence: lidstvo v jednom dialogu“. Přihláška Jektěrinburgu na pořádání „Expo 2020 " získala plnou podporu a spolehlivé garance ze strany ruské vlády na všech úrovních,  Jekatěrinburg  soutěží o právo pořádání světové výstavy "Expo 2020“ s městy Ayutthaya (Thajsko), Dubaj (SAE), Izmir (Turecko) a San Paulo (Brazílie).  

Ve Sverdlovské oblasti se nachází více než 20 zastupitelských úřadů cizích zemí na úrovni generálních konzulátů jako jsou: Spojené státy, Británie, Německo, Česká republika, Čína, Francie, Maďarsko, Vietnam, Ukrajina, dále působí honorární konzulové Rakouska, Itálie, Korejské republiky. Činné jsou také kanceláře bez diplomatického statusu: Česká agentura pro podporu podnikání Czech Trade,  italská pobočka Institutu zahraničního obchodu  (ICE), centrum podpory nizozemského byznysu (NBSO), atd. Tyto organizace poskytují podporu podnikům svých zemí na regionálním trhu.

Obrat zahraničního obchodu v lednu-listopadu roku 2012 s cizími zeměmi v běžných cenách  činil 9943,4 milionů USD , s účastnickými státy SNS obrat činil 1125,9 mil. USD.

Ekonomika: Historicky základní hospodářskou a ekonomickou činnosti Sverdlovské oblasti je hutnictví: výroba oceli, železa, a barevných kovů, strojírenství a kovovýroba /vč. dopravního strojírenství/,výroba elektrické energie. Kolem 40% výroby lokomotiv v rámci Ruska připadá na Sverdlovskou oblast. Aktivně se rozvíjí výroba elektronických a optických zařízení, stále více a více se využívají telekomunikační a komunikační systémy atd.

Ve Sverdlovské oblasti je celá řada velkých společností, jejíž značky jsou známé po celém světě, například Evraz Group, největší výrobce oceli a ocelových výrobků, skupina SUAL, Uralská  těžební a hutní společnosti (UGMK), Uralský závod těžkého strojírenství součást skupiny Spojené strojírenské závody,  TMK (Výrobce potrubí), Uralský závod na výrobu železničních vozů, Uralský opticko-mechanický závod,  Strojírenský závod M.I. Kalinina,  Uraltransmaš,  nestátní podnik Avtomatiki a další společnosti.

V roce 2012 činil obrat obchodních organizací (hodnota vyskladněného zboží vlastní výroby, vlastními pracovními silami a službami, a výnosy z prodeje dříve zakoupeného zboží)  3843,1 miliardy rublů a oproti roku 2011 se navýšil dle stávajících cen o 16,2 %.

Index průmyslové produkce v roce 2012 činil 108,3%. Index výrobní aktivity ve sféře zpracovatelské výroby v porovnání s rokem 2011, činil 110,2 %. Těžba potřebných nerostů – 100,7%. Index výrobní aktivity na výrobu a distribuci elektřiny, plynu a vody v porovnání s rokem 2011 činil 102,1 %. Výroba elektřiny, ve fyzickém vyjádření, vzrostla o 2,7 %. Výroba tepelné energie se nezměnila.

Na úkor finančních zdrojů byla v roce 2012, ve Sverdlovské oblasti realizována výstavba bytových domů o celkové obytné ploše 1867,6 tisíc čtverečných metrů, což je o 102,5 % oproti roku 2011.

Vedení Sverdlovské oblasti neustále pracuje na zdokonalování image regionu a vytváří příznivé investiční klima, jehož nejdůležitější složkou bylo vytvoření infrastruktury tržních institucí.

Výsledkem této práce bylo to, že se na území regionu otevřela nákupní centra  tak velkých  mezinárodních maloobchodních řetězců, jako jsou  IKEA, ASHAN, METRO, OBI, Ramstor. Hotelové společnosti Rezidor SAS, Hyatt,  Accor otevřely moderní hotely.

V roce 2012 maloobchodní obrat obchodu činil 858,8 mld. rublů, což oproti srovnatelným cenám roku 2011  bylo o 6,4% vyšší. Podle těchto ukazatelů zaujala Sverdlovská oblast v rámci Ruska třetí místo, po Moskvě a Moskevské oblasti.

Se srovnatelnými cenami v roce 2012  roční obrat ve stravování byl ve výši o 43,8 miliard rublů což bylo o 6,3 % více než v roce 2011.

Vědecký potenciál: Vědeckému výzkumu odvětví průmyslu se v Sverdlovské oblasti věnuje 92  výzkumných ústavů, které zaměstnávají více než 17 tisíc osob. Akademická věda má 22 institucí Uralského oddělení Ruské akademie věd. V regionu  působí 32 institucí vyššího vzdělání, více než 160 velký a středních inovačních průmyslových  podniků. Na výzkumu a vývoji pracuje více než 30 tisíc osob.

Na základě dvou hlavních univerzit: UrSU (Uralská státní univerzita) a na základech  UGTU-UPI vznikla Uralská federální univerzita/UrFU/. V současné době UrFU je vědecko- inovačním jádrem Uralského regionu. Universita zajišťuje strategické partnerství se zaměstnavateli a byznysem ve vývoji ekonomiky regionu. V roce 2011 se UrFU dostala do top žebříčku 500 nejlepších univerzit na světě/QS World University Rankings/.  Při tom Uralská univerzita zaujímá vedoucí místo mezi federálními univerzitami v zemi. Mezi všemi ruskými vysokými školami zaujala  šesté místo. Před ní jsou jen metropolitní univerzity a kolegové z Novosibirsku, Tomská státní univerzita se octla s UrFU ve stejné skupině (451-500). 

© 2012-2016 East-West AERO s.r.o.
IČO 24758876 DIČ CZ24758876
GSA Ural Airlines
Spisová značka: C 171948 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Praha 6 - Ruzyně, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00